Privacybeleid:

De website “zandstraalfoliesopramen.be” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Zandstraalfolies op ramen BV, statutair gevestigd te Menen. Zandstraalfolies op Ramen BV, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zandstraalfolies op ramen BV ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie West-Vlaanderen onder nummer BE 0738.548.694. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Zandstraalfolies op ramen BV garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Zandstraalfolies op ramen BV gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). Zandstraalfolies op ramen BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Bedrijfsnaam van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij  tracht Zandstraalfolies op ramen BV rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Zandstraalfolies op ramen BV, met als onderwerp “privacybeleid”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar het kantoor van uw regio sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is Zandstraalfolies op ramen BV, E. Anseelstraat 23 8930 Zandstraalfolies op ramen BV voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar het kantoor van uw regio. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

Zandstraalfolies op ramen BV

E. Anseelstraat 23 8930 Menen

info@zandstraalfoliesopramen.be